Torna Forumempresa.com

newsletter

Per als qui ja ens seguien, no calen més presentacions; per als qui avui rebeu de nou aquest butlletí, només dir-vos que Forumempresa.com va néixer amb la voluntat d’obrir un canal de comunicació en línia específicament adreçat a professionals de nivells directius i, en especial, als qui tenen interessos cap al món laboral, l’economia i la gestió de recursos humans.

La iniciativa Forumempresa.com va néixer i s’ha consolidat gràcies a l’esforç de l’equip d’ORGANIGRAMA, un equip de professionals de l’àmbit dels recursos humans, la psicologia industrial, la comunicació i la formació empresarial. Tots nosaltres aportem al projecte la nostra visió crítica i la nostra experiència professional pròpia.

La nostra voluntat és, doncs, oferir-vos un producte informatiu de qualitat, que us arribarà en forma de Newsletter. Volem apropar-vos a informacions de màxim interès, tenir-vos al dia d’esdeveniments o actes que siguin especialment destacables i convidar-vos a la reflexió en temes d’actualitat.

“Aquesta persona, serà de confiança?”

Equip de selecció de personal del Grup Organigrama www.organigrama.cat

“De confiança”, dit de la persona o persones en les quals podem confiar, és a dir, de les persones que actuen amb absoluta bona fe i sempre amb total discreció. 

Al llarg de tota la nostra trajectòria professional, i referint-se a processos de selecció d’àmbits ben diversos, molts han estat els clients que ens han fet arribar la pregunta “aquesta persona, serà de confiança?”, referint-se a si la persona actuarà realment amb total sinceritat, discreció, honestedat…. És una pregunta de vital importància per a la persona que està a punt d’incorporar algú al seu equip i, per tant, prové d’una inquietud ben real. Però, malgrat la seva trascendència, la nostra resposta professional ha de ser sempre la mateixa: “No hi ha cap test que ens pugui ajudar a determinar amb garanties el grau d’honestedat i de confiança d’un candidat”. 

De tests psicotècnics, n’hi ha de tota mena, dissenyats i pensats per avaluar una quantitat molt important de trets personals i professionals. Podem determinar fins a quin grau una persona serà emocionalment estable, o si tindrà prou seguretat en si mateixa; podem determinar el seu equilibri, valorar el seu nivell d’autocontrol i d’integració en l’entorn de treball; podem arribar a conclusions sobre la seva autèntica identificació amb l’empresa que la contracta o, fins i tot, conèixer la seva capacitat analítica a l’hora de prendre decisions… D’exemples, en podríem donar molt més. Però arribats al punt de la honestedat, és quan hem de parar-nos. Mai no es poden donar garanties al 100%.

La inquietud d’una persona que vol incorporar algú, i necessita saber si podrà comptar amb la total confiança del seu treballador, encara és més gran quan hi entren en joc les qüestions financeres o, en d’altres paraules, els diners. Una persona hàbil pot mostrar-se com una persona de total confiança i, en realitat, no ser-ho, i pot treure la seva personalitat “real” al cap d’un temps. Es tracta, doncs, d’un risc que s’ha d’assumir inexorablement si no es coneix d’abans la persona que s’està a punt de contractar, si no se sap quina ha estat la seva trajectòria anterior. No hi ha mai conclusions prèvies categòriques, per moltes eines de valoració psicològica que s’utilitzin.

Una aproximació raonablement efectiva prové de les referències personals i professionals que puguem obtenir a partir de la consulta amb persones del seu entorn laboral anterior. És un camí, sí, però des de l’experiència hem de dir que tampoc no és infalible. Per tant, la inquietud del contractant haurà de continuar existint sense una resposta definitiva… fins que ell pugui arribar a les seves pròpies conclusions.

Els diferents canvis que poden sorgir en la vida de les persones, molts d’ells possiblement aliens a la seva pròpia activitat laboral- professional, poden condicionar-lo en les seves decisions i afectar de manera radical en l’escala de valors i prioritats. Òbviament aquests canvis sempre seran imprevisibles.

La bona notícia és que, com dèiem, hi ha moltíssimes capacitats, habilitats i trets de personalitat que sí que es poden avaluar, i que avui dia sortosament es fa de manera totalment fiable. Cada dia són més les eines per saber realment si la persona que volem contractar disposa de moltes de les competències que considerem imprescindibles, la qual cosa permet donar tranquil·litat i seguretat a la nostra decisió final.

9.000 milions d’euros i 16 milions d’arbres

Amb 16 milions d’arbres es podria imprimir tot Internetimages (1)

Uns estudiants han calculat que es necessitarien 136.000 milions de fulls de paper mida A4 per obtenir en paper tot el que està acumulat al web. Amb la qual cosa, parlem de 16 milions d’arbres. Si poséssim en un pila tots aquests fulls de paper, obtíndríem una columna de 13.350 km d’alçada!

El que no s’ha tingut en compte en aquest estudi és el concepte de la “tinta”. Es díficil tenir a mà uns 300 milions de cartutxs de tinta. I el que encara és més difícil: si cada cartutx de tinta costa uns 22 euros, per ex., al Amazon.com, per imprimir tot Internet hauríem de disposar d’uns 6.600 milions d’euros en tinta i sumar-hi els més de 2.500 milions de pressupost per al paper!

 

 

Butlletí empresarial editat pel Grup Organigrama