Avís Legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.forumempresa.com, és propietat d’Organigrama SL, societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el volum 427, llibre 0, secció 8, foli 189, full GE 8097 i amb NIF B-17344003, i seu i domicili social a: C. Sèquia, 11, 2n 17001 Girona.

Aquest web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús exclusivament personal. «Usuari», és doncs, tota persona física o jurídica que accedeix o hagi accedit a aquest lloc, i que està subjecta, per tant al contingut del present Avís Legal.

Responsabilitats de Forumempresa.com – Grup Organigrama

Forumempresa.com – Grup Organigrama no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguts en aquest web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al seu control.

Forumempresa.com – Grup Organigrama no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

Forumempresa.com – Grup Organigrama no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Forumempresa.com – Grup Organigrama no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web www.forumempresa.com. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per ells o per algun dels seus membres autoritzats.

Quant als continguts

Tots els continguts del web www.forumempresa.com, incloent-hi els textos, les bases de dades, les imatges, els gràfics, el so i qualsevol altre material, són propietat de Forumempresa.com – Grup Organigrama o dels tercers que n’hagin autoritzat l’ús, el qual se’n reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, per a tot el món i durant tota la seva vida legal. La seva utilització requereix l’autorització expressa i per escrit.

Forumempresa.com – Grup Organigrama publica per mitjà d’aquest lloc els dissenys i logotips que l’identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de Forumempresa.com o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de Forumempresa.com – Grup Organigrama. Aquest lloc web posa també a disposició dels usuaris continguts sota llicència Copyleft, indicada mitjançant la icona corresponent. Forumempresa.com – Grup Organigrama els convida a reproduir els continguts senyalats amb aquesta icona sempre que es faci amb finalitats no comercials i citant-ne els autors i la font (Forumempresa.com – Grup Organigrama).

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa i per escrit de Forumempresa.com – Grup Organigrama, llevat d’aquells que s’ofereixen explícitament per sindicar.

Forumempresa.com – Grup Organigrama es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Forumempresa.com – Grup Organigrama es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

El web www.forumempresa.com disposa d’enllaços (links) a altres webs que pertanyen a tercers i no es responsabilitza pels danys i perjudicis deguts a l’accés, funcionament, disponibilitat o continuïtat dels mateixos, així com de la qualitat del servei, fiabilitat i licitud dels continguts i informació que es publiquen en les pàgines enllaçades.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris. No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el seu disseny. Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se’ls demani. Queda prohibit, llevat dels casos en què Forumempresa.com – Grup Organigrama ho autoritzi expressament, presentar pàgines del web www.forumempresa.com, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt. Forumempresa.com – Grup Organigrama es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Quant a les dades dels usuaris

Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d’acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Amb conformitat amb aquesta Llei, les dades personals facilitades a través d’aquest web podran ser recollits en fitxers automatitzats propietat i sota la responsabilitat de Forumempresa.com – Grup Organigrama (c. Sèquia, 11, 2n · 17001 Girona) i la finalitat dels quals és la de mantenir el contacte amb els usuaris interessats en els serveis del web. Forumempresa.com – Grup Organigrama garanteix la privadesa de les dades personals dels usuaris d’aquest web.

Forumempresa.com – Grup Organigrama entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al lloc www.forumempresa.com, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà.

Els usuaris poden, en tot moment, exercitar el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades a Forumempresa.com – Grup Organigrama, enviant una sol·licitud escrita i firmada a la direcció indicada o al correu contacte@forumempresa.com , incloent-hi el nom, els cognoms, el DNI i la direcció de correu electrònic, amb les instruccions precises a l’efecte.

Forumempresa.com – Grup Organigrama informa que aquest lloc web pot utilitzar galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas no s’utilitzen galetes per adquirir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes, per ser advertit abans de la seva instal·lació i per impedir-la si és la seva voluntat, tot i que aquesta decisió pot comportar una pèrdua de funcionalitat i operativitat del web.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, sent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Forumempresa.com
Grup Organigrama
C. Sèquia, 11, 2a planta
17001 Girona

Butlletí empresarial editat pel Grup Organigrama